Gå till 
startsida Gå till 
startsida

15/3, Karneveljen - Vi spelar på den första stora karnevalsfesten
16/5-18/5, Lundakarnevalen - Vi spelar överallt under karnevalen

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening