Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Foto: Rasmus Kjellén 

Academimusiccorpset Bleckhornen 60 år! 
Mer lundensiskt Fjång än någonsin!

Traditionsenlig Julkoncert den 3 december. Biljettsläpp inom kort!

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening